سازمان نقشه برداری کشور 2 مرداد 1396 ساعت 13:27 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1282/استاندارد-دستورالعملهای-مربوط-آبنگاری-امور-جذر-مدی -------------------------------------------------- عنوان : استاندارد و دستورالعملهای مربوط به آبنگاری و امور جذر و مدی -------------------------------------------------- متن : دستورالعمل تولید چارتهای ناوبری الکترونیک