سازمان نقشه برداری کشور 2 مهر 1399 ساعت 11:52 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3071/الگوی-استقرار-sdi-استانی-ابلاغ-گردید -------------------------------------------------- عنوان : الگوی استقرار SDI استانی ابلاغ گردید -------------------------------------------------- متن : بر اساس وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان نقشه برداری و پیرو برخی الزامات قانونی مانند ماده 11 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همچنین با توجه به شرح وظایف گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها جهت راهبری و هدایت پیاده سازی زیرساخت داده های مکانی استانی سند "الگوی استقرار SDI استانی" تهیه شده و نامه ابلاغ الگوی آن در تاریخ 1399/6/11 توسط ریاست محترم سازمان به استانها ابلاغ گردید.