Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
استانداردسازی
فراخوان تهیه نقشه عرصه املاک با دقت بالاتر از ۵ سانتیمتر با پهپاد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۹ شهريور ۱۴۰۱ ۱۴:۵۷
برگزاری سومین جلسه کمیته برنامه ­ریزی تدوین استانداردهای ملی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۷ شهريور ۱۴۰۱ ۱۵:۳۸
برگزاری دومین جلسه کمیته برنامه ­ریزی تدوین استانداردهای ملی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۵ تير ۱۴۰۱ ۰۸:۳۲
دوره آموزشی نحوه کامنت دهی و شرکت در اجلاسیه هاي ایزو  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ تير ۱۴۰۱ ۰۸:۳۱
ابلاغ مجموعه دستورالعملهای اجرایی چند مقیاسی جلد اول: تولید داده به روش فتوگرامتری
۷ تير ۱۴۰۱ ۰۸:۴۱
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تهیه و تفسیر مدل ارتفاعی رقومی زمین و تصاویر اورتوفتو
۷ تير ۱۴۰۱ ۰۸:۴۱
دوره آموزشی مجازی نحوه کامنت دهی و شرکت در اجلاسیه هاي ایزو
۷ تير ۱۴۰۱ ۰۸:۴۰
همکاری دو جانبه سازمان نقشه برداری و سازمان ثبت در تهیه نقشه های دقیق با روشهای جدید  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱ تير ۱۴۰۱ ۰۸:۳۴
نظرسنجی پیش نویس مجموعه دستورالعمل های اجرایی چند مقیاسی (جلد یک) : تولید داده به روش فتوگرامتری
۳۱ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۰۸
 
1