کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

سازمان نقشه‌برداری کشور برگزار می کند:

مناقصه عمومی "استفاده از خدمات عملیات پرواز براي انجام تصوير‌برداري هوايي"

26 آذر 1399 ساعت 9:34

سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان متولی صنعت اطلاعات مکانی کشور، مناقصه عمومی" استفاده از خدمات عملیات پرواز براي انجام تصوير‌برداري هوايي" به منظور اجاره هواپیما به مدت 120 ساعت را جهت توسعه خدمات تصویربرداری هوایی کشور در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد)  باشماره 2099003162000001  به صورت دو مرحله ای برگزار می نماید.


سازمان نقشه برداری کشور به عنوان متولی صنعت اطلاعات مکانی کشور، مناقصه عمومی" استفاده از خدمات عملیات پرواز براي انجام تصوير‌برداري هوايي" به منظور اجاره هواپیما به مدت 120 ساعت را جهت توسعه خدمات تصویربرداری هوایی کشور در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد)  باشماره 2099003162000001  به صورت دو مرحله ای برگزار می نماید. علاقمندان به شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد مراجعه نمایند.  

زمان انتشار در سایت : 99/09/26 ساعت 08:00
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 99/10/02 ساعت 16:00
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد مناقصه: 99/10/15 ساعت 10:00
زمان بازگشایی پاکتهای الف و ب : 99/10/16 ساعت 10:00
تضمین شرکت در  مناقصه: 2,000,000,000   ریال

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: میدان آزادی،خیابان معراج، سازمان نقشه برداری کشور تلفن 66071042

علاقمنــدان بــه شرکت درمناقصه میبایستی جهت ثبت نام  و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن)  باشماره های  88969737 و 85193768  و مرکزتماس41934-021 تماس حاصل فرمایند.
 
 
 
 


کد مطلب: 3286

آدرس مطلب: https://fa.ncc.gov.ir/fa/news/3286/مناقصه-عمومی-استفاده-خدمات-عملیات-پرواز-براي-انجام-تصوير-برداري-هوايي

سازمان نقشه برداری کشور
  https://fa.ncc.gov.ir