کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

سازمان نقشه برداری کشور برگزار می کند:

آگهی مزایده برای مجموعه ورزشی سازمان نقشه برداری کشور

2 تير 1398 ساعت 12:07

سازمان نقشه برداری کشور به منظور ارائه خدمات در مجموعه ورزشی خود، درنظر دارد اجاره این مجموعه را مطابق با شرایط مندرج در ضمیمه اسناد مزایده بارگذاری شده در ستاد را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره 509800316000003 به صورت الکترونیکی برگزار کند.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، اداره تداركات و سفارشات خارجي سازمان در این مزایده از واگذاری موقت، حق استفاده و بهره برداری از امکانات، تاسیسات و فضای مجتمع ورزشی سازمان شامل استخر، سونای خشک و بخار، جکوزی، سالن بدنسازی، به همراه بوفه و سایر امکانات خبر داد و اعلام کرد تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز از جمله وسایل و تجهیزات سالن بدنسازی و سایر وسایل برابر لیست پیوست بر عهده بهره بردار خواهد بود. جزئیات این مزایده در ادامه می آید:
زمان انتشار در سایت :27/03/98 ساعت 19
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده : 09/04/98 ساعت 16
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد مزایده : 10/04/98 ساعت 10
زمان بازگشایی پاکت ها : 10/04/98 ساعت 10:30
اطلاعات تماس دستگاه  جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف؛ آدرس: میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه برداری کشور و شماره تلفن: 63182333-021
برای مشاهده برگ  "شرایط شرکت در مزایده اجاره مجتمع ورزشی سازمان نقشه برداری کشور " اینجا را کلیک کنید.
 


کد مطلب: 472

آدرس مطلب: https://fa.ncc.gov.ir/fa/mozayedat/472/آگهی-مزایده-مجموعه-ورزشی-سازمان-نقشه-برداری-کشور

سازمان نقشه برداری کشور
  https://fa.ncc.gov.ir