کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

استاندارد و دستورالعملهای خاص

2 مرداد 1396 ساعت 13:36دستورالعمل آزمایشی بروزرسانی مستمر نقشه های شهری سال 1399

استاندارد اطلاعات توپوگرافی رقومی مقیاس 1:25000 نگارش 2/3  جلد پنجم (ضمائم) اسفند ماه 1377

استاندارد اطلاعات توپوگرافی رقومی مقیاس 1:25000 نگارش 2/3  جلد اول کلیات

دستورالعمل راهنمای ارتباط و اولویت عوارض در نقشه های بزرگ مقیاس نگارش 1/0 بهمن 91

دستورالعمل تکمیلی تالیف نقشه های توپوگرافی مقیاس 1:100000 (پیوست 1) زمستان 1388

دستورالعمل تکمیلی تالیف نقشه های توپوگرافی مقیاس 1:250000 (پیوست 1) . ویرایش اول.تابستان1387

دستورالعمل استانداردسازی سامانه های نقشه برداری

 


کد مطلب: 1284

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1284/استاندارد-دستورالعملهای-خاص

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1