کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

استاندارد و دستورالعملهای مربوط به پایگاه داده و GIS

2 مرداد 1396 ساعت 10:12


 

تبدیل دستورالعمل به shapefile در مقیاس 1:25000 با استفاده از داده های پایگاه داده توپوگرافی ملی سال89

دستورالعمل Geometric Enhancement مقیاس 1:25000نگارش 1/5 شهریور 1392

دستورالعمل پردازش اطلاعات توپوگرافی خط تولید سیستم اطلاعات مکانی GIS  مقیاس 1:25000نگارش 3/4مرداد 89

دستورالعمل آماده سازی داده های مکانی 1:2000 برای تشکیل پایگاه داده های توپوگرافی (TDB) نگارش 1 شهریور 87

دستورالعمل آماده سازي داده هاي مکاني مقياس 1:2000 براي تشکيل پايگاه داده توپوگرافي ( TDB ) نگارش 1.01 اردیبهشت 1401 

استاندارد اطلاعات توپوگرافی رقومی مقیاس 1:25000 نگارش 2/3 جلد سوم :مجموعه مشخصات عوارض در پایگاه اطلاعات توپوگرافی ملی (NTDB)

راهنمای جامع راه اندازی زیر ساخت داده های مکانی در سازمان نقشه برداری کشور (نگارش 1/0) تابستان 98

دستورالعمل ترسیم و آماده سازی اطلاعات مکانی کاداستر جهت ورود به پایگاه داده(GIS-READY)بهار 98

دستورالعمل برداشت، ترسیم و آماده سازی اطلاعات مکانی اراضی کشاورزی جهت ورود به پایگاه داده آبانماه 1400

استاندارد 1-19115 اطلاعات مکانی- فراداده، قسمت اول : اصول(ترجمه)

استاندارد ۱-۱۹۱۴۴ سیستم طبقه بندی اطلاعات جغرافیایی، بخش اول : ساختار سیستم طبقه بندی(ترجمه)

کاتالوگ2.0.1قابل دستیابی برای روشهای ایده آل OWS3    گزارش برنامه چند ارگانی OGC استاندارد شماره: 084-05


*استانداردهای مزتبط با SDI

الگوی استقرارسازمانی SDIسال 96
الگوی استقراراستانی-SDI مرداد 99
ایزو 19115(اطلاعات مکانی-فراداده)

O G C
05-07806-042_Styled_Layer_Descriptor_Profile_of_the_Web_Map_Service_Implementation_Specification
_OpenGIS_Web_Map_Service_WMS_Implementation_Specification
06-042_OpenGIS_Web_Map_Service_WMS_Implementation_Specification
07-006r1_OpenGIS_Catalogue_Services_Specification_V2.0.2
 


کد مطلب: 1276

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1276/استاندارد-دستورالعملهای-مربوط-پایگاه-داده-gis

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1