کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

دستورالعملهای همسان نقشه برداری ابلاغ امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه (نشریه های 119)

1 مرداد 1396 ساعت 14:19


 

دستورالعمل همسان نقشه برداری شماره 1-119 (ژئودزی و ترازیابی)
نشریه 1-119

دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد دوم : نقشه برداری هوایی (کلیات) نشریه شماره 2-119
  نشریه 2-119
 
دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)نشریه شماره 3-119
 نشریه 3-119
 
دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد چهارم : کارتوگرافی (کلیات) نشریه شماره 4-119
نشریه 4-119 
 
دستورالعمل همسان نقشه برداری  جلد پنجم : میکروژئودزی نسخه قدیمی 5-119
 نشریه  قدیمی 5-119

دستورالعمل همسان نقشه برداری  جلد پنجم : رفتارسنجی ژئودتیک نشریه شماره 5-119
رفتارسنجی ژئودتیک ( 5-119  ) 

دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد ششم : داده های شبکه ای و تصویری. نشریه شماره   6 -119
 نشریه 6-119
 
دستورالعمل همسان نقشه برداری  جلد هفتم : آبنگاری  نشریه شماره 7-119 
نشریه 7-119

دستورالعمل همسان نقشه برداری جلد هشتم: (گرید ملی ایران) نشریه شماره 8 -119
 نشریه 8 -119

دستورالعمل همسان نقشه برداری جلد نهم: (پهپاد فتوگرامتری) نشریه شماره 9 -119
 نشریه 9 -119 


کد مطلب: 1272

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1272/دستورالعملهای-همسان-نقشه-برداری-ابلاغ-امور-نظام-فنی-اجرایی-سازمان-برنامه-بودجه-نشریه-های-119

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1